Historie

Herunder først nogle billedfortællinger dels om banen fra Nordborg til Sønderborg dels om den sidste rest af smalspor på Als nemlig gasværksbanen fra kulhavnen til Ladegård i Sønderborg. Desuden kan du se den godkendte lokalplan for museumsbanen fra  Østerlund til Universe. PDF filerne kan åbnes ved at trykke på den firkant med "pil ud" der er i billedet.

Vor forhændværende formand og medstifter af foreningen, Knud Skov Rasmussen, har forfattet nedenstående stykke om banens historie og tanker for fremtiden (webmaster)

Kort fortalt historie om ABA - Amtsbanerne på Als.


Den første smalsporede jernbane i Nordslesvig indviedes i 1886, og den gik fra Flensborg til Kappel. Den var smalsporet, som så mange andre tyske baner, med en sporvidde på 1000 mm, og den blev forbillede for de kommende amtsbaner i Haderslev, Aabenraa og Sønderborg amter.


I 13 år undersøgte en kredsbanekommission på Als mulighederne for en bane, og i mellemtiden voksede behovet for en jernbane, så man besluttede endelig i 1887 at anlægge en bane fra Sønderborg, som skulle dele sig i en østgående linie til Skovby og Mommark og en nordgående til Nordborg. De første planer gik ud på, at den østgående skulle føres helt ud på Kegnæs, og den nordgående skulle føres til Holm, evt. til Dyvig Havn, men begge disse forlængelser blev fravalgt senere. Banen skulle berøre så mange landsbyer som muligt, og det er årsagen til det meget bugtede forløb. Da der var mange krumninger med lille radius, anvendte man skinner med en metervægt på bare 15,5 kg, og små sveller. Højeste hastighed blev derfor kun 30 km/t, men på grund af de mange stigninger, nogle på 1:40, blev hastigheden dog noget lavere på mange strækninger. En rejse fra Nordborg til Sønderborg tog derfor 2 timer og 4 minutter, når det gik planmæssigt. Der var i alt 16 stationer fordelt over de 31 km, men da de fleste havde udskænkning, blev rejsetiden knap så mærkbar, ja af og til endda også fornøjelig. Især om vinteren var det nødvendigt at få varmen på stationerne, da kun få vogne havde "varmeanlæg", kulfyrede ovne under gulvet eller sæderne.


At jernbanen var populær ses af tallene for passagerer og gods, som viste at der i de bedste år var mellem 500.000 og 580.000 passagerer og mellem 50.000 og 60.000 tons plus 20.000 til 30.000 stk. levende kvæg.

Efter Genforeningen blev banen omdøbt fra A.Kr.B. (Alsener Kreis Bahnen) til ABA, Amts Banerne på Als, men kælenavnet E Kleinbahn hang ved. De totalt opslidte skinner blev nu udskiftet med 26,4 kg skinner og større lokomotiver blev indkøbt. Nu blev hastigheden sat op til 45 km/t og rejsetiden successivt nedsat til 1 time og 10 min. Samtidig kunne man nedsætte billetprisen med 37%.


På grund af den tiltagende trafik med busser og lastbiler og den deraf følgende forbedring af vejnettet, blev banens økonomi truet, og da DSB tilbød at købe banen til nedlægning og erstatning med last- og rutebiler, slog man til, og den 28. februar 1933 kørte de sidste ordinære tog fra Skovby og Nordborg til Sønderborg. Kun banen fra Mommark Færgehavn til Sønderborg bibeholdtes, og blev omlagt til normalspor. I 1962 blev denne bane blev dog også nedlagt.


Det var så afslutningen på jernbanehistorien på øen Als! - Eller er det nu også det?


Historien om foreningen.Den 23. april 2003 stiftedes "Veterantogsforeningen Amtsbanerne på Als" med arbejdstitlen "E Kleinbahn" med det formål at samle alle med interesse for den gamle alsiske jernbane og at genetablere og drive en delstrækning på 5 km fra Nordborg til Oplevelsesparken Danfoss Universe og til at udbrede kendskabet til jernbaner.


Den metersporede bane bliver lagt med skinner i profil IV og V, (36 og 45 kg), og det rullende materiel skal fortrinsvist bestå af renoverede vogne fra den oprindelige bane. Der findes ca. 12 vognkasser dels i nærområdet og dels i Dansk Jernbaneklubs hal i Marslev. Alle disse vogne er eller har været integreret i sommerhuse. En original gods- og kreaturvogn er under restaurering, og til foråret 2010 får vi chancen for at erhverve den eneste II / III kl. bogievogn, der eksisterer, og som i øvrigt er uhyre velholdt.


I marts 2005 flyttede vi ind i en lejet værksteds hal på 200 m2, hvor vi opstillede de mange bearbejdningsmaskiner, vi har fået af forskellige virksomheder med Danfoss i spidsen.


Efter 3 år var pladsforholdene for trange, og vi havde da det store held at kunne leje den gamle Østerlund Kro, som Sønderborg Kommune havde overtaget. Her råder vi over godt 500 m2 lokaler hvoraf de ca. 185 m2 er klubfaciliteter og resten er værkstedlokaler fordelt på maskinværksted, vognhal, smedeværksted samt snedker- og malerværksteder. Dertil kommer, at vi også råder over et tilliggende areal på ca. 5 ha græsmarker, som bla. er udlagt til den kommende Nordborg Station.


Banens forløb er fastlagt, og ca. halvdelen af den 5 km lange strækning kommer til at ligge på den oprindelige trassé. Udover de to endestationer er der planlagt to, måske tre trinbrætter.


De fleste tilladelser er opnået, og pt. forhandler Jordfordelingskontoret med de sidste lodsejere om opkøb af jord til strækningen.


Det er også planen at opføre den smukke bindingsværks remise, der stod på Nordborg station og en tillempet, formindsket udgave af den første station i Nordborg. Det er også et ønske at opføre et perronhalvtag på den anden endestation, Elsmark, ved Danfoss Universe, som en afkortet udgave af Zar Nicolai II´s banegård i Haapsalu i Estland.


Foreningen tæller nu ca. 100 medlemmer.


Knud Skov Rasmussen.ØNSKER DU AT BLIVE MEDLEM AF FORENINGEN KAN DU UDSKRIVE OG UDFYLDE INDMELDELSESBLANKET HERUNDER (PDF) - Hvis du vil støtte foreningen kan du købe et andelsbevis - kontakt kassereren!

 
 
 
 

Har du spørgsmål til foreningen kan du sende dem ved at bruge formularen her til venstre