Det sker

KÆRE MEDLEMMER!


REDIGERET 8. MAJ, 2020

DA VI HAR TIL HUSE I EN KOMMUNAL BYGNING MÅ VI LEVE MED DE RESTRIKTIONER SOM SERVICE OG EJENDOMME PÅLÆGGER OS! DA MAN FRA SØNDERBORG KOMMUNES SIDE HAR VALGT AT LUKKE FOR ADGANG TIL EJENDOMME UNDER SØNDERBORG KOMMUNE PGA. FRA FOR SMITTE MED COVID-19 (CORONA) MÅ VI EFTERLEVE DISSE NYE TILTAG! PT. ER DER IKKE NYE MELDINGER FRA SERVICE OG EJENDOMME. DET SER SORT UD MED GENÅBNING DA JEG IKKE SE AT VI KOMMER IND UNDER FASE 2 FRA 11. MAJ. DESVÆRRE SKAL VI NOK HELT HEN TIL 8. JUNI FØR VI KAN VENTE NYT!


DERFOR VIL DER IKKE BLIVE MULIGHED FOR TIRSDAGS- OG TORSDAGSABEJDE I VÆRKSTEDERNE FØR SØNDERBORG KOMMUNE GIVER TILLADELSE HERTIL! DER KOMMER, HØJST SANSYNLIGT, FØRST NYE TILTAG PRIMO JUNI 2020


JEG VIL FORTSAT INFORMERE JER UD FRA DE MELDINGER JEG FÅR FRA EJENDOMSADMINISTATIONEN VED SØNDERBORG KOMMUNE!


MHT. GENERALFORSAMLING BLIVER DET TIDLIGST AUG. / SEPT. I ÅR DA VI MÅ AFVENTE ÆNDRINGER PÅ AFSTANDSKRAVET (2M)


JEG VIL BEDE OM FORSTÅELSE FOR DEN NYE SITUATION OG HÅBER ALLE VIL ACCEPTERE AFGØRELSEN!


BESTYRELSEN VIL VÆRE PÅ FORKANT MED AT INDRETTE OKSBØLVEJ 15 EFTER DE KRAV DER STILLES MHT. HÅNDVASK, AFSPRITNING OG HVAD DER ELLER MÅTTE KOMME AF KRAV.


PAS GODT PÅ JER SELV I DEN KOMMENDE TID!


FMD. FRODE MØLGAARD